сряда, 11 декември 2013 г.

ИВАН САЛАБАШЕВ - ЕДИН ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН МАТЕМАТИК


Акад. Иван Петров Салабашев е български политик от Народнолибералната партия, след 1903 - от Демократическата партия. Той е финансов министър в правителството на Стефан Стамболов (1888-1890; 1892-1894) и в първото правителство на Александър Малинов (1908-1910).
Иван Салабашев е народен представител в VI (1890-1893), VII (1893-1894), XI (1901) и XIII (1903-1908) Обикновено Народно събрание.

Иван Салабашев е роден на 19 януари (7 януари стар стил) 1853 в Ески Заара, днес Стара Загора. Брат му Стефан Салабашев е полковник. Завършва гимназия в град Табор, Чехия, (1872) и математика в Пражката политехника (1876). Участва като доброволец на страната на Сърбия в Сръбско-турската война през 1876, след което е учител в Болградската гимназия (1877-1879).Кабинетът на Александър Малинов. От ляво надясно: Андрей Ляпчев, генерал Данаил Николаев, Никола Мушанов, Александър Малинов, Георги Калинков (чиновник), Стефан Паприков, Иван Салабашев и Михаил Такев. 1908 г.


След Освобождението Салабашев се връща в Пловдив, където заема различни постове в управлението на Източна Румелия и се включва в местната Либерална партия. При нейното управление той е директор на правосъдието (1882-1884). През следващите години се премества в Казанлък и се занимава с търговия с розово масло.
След Съединението Иван Салабашев се включва в Народнолибералната партия и участва в правителството на Стефан Стамболов като министър на финансите (1888-1890; 1892-1894) и министър на правосъдието (1892). През 1903 преминава към Демократическата партия и е отново министър на финансите при Александър Малинов (1908-1910), след което е пълномощен министър в Австро-Унгария (1910-1914).

Днес Иван Салабашев е известен най-вече като политическа фигура от следосвобожденското ни минало, министър на финансите в правителствата на Ст. Стамболов и Ал. Малинов. Но някои странични факти от биографията му са не по-малко красноречиви от неговата безспорно интересна политическа дейност.

Иван Салабашев е един от първите български шахматисти. Като гимназист в град Табор (Чехия) се научава да играе шах и по-късно популяризира играта в България. Той е първият председател на създадения по негова инициатива Софийски шахматен клуб.

След като през 1876 г. завършва математика в Пражката политехника, Иван Салабашев се записва за доброволец на страната на Сърбия в Сръбско-турската война. През следващите години преподава в Болградската гимназия и се занимава с преводаческа дейност. Издателство "Хр. Г. Данов" отпечатва неговия превод на романа на Жул Верн "Пътувание около света в 80 дни".

Слабо известен факт е, че когато след Освобождението се връща в Пловдив, Иван Салабашев заема различни постове в управлението на Източна Румелия. По това време (1879 г.) той предлага комбинаторно решение на следната парламентарна задача:

Областното събрание в състав 56 депутати, от които 30 българи, трябва да избере десетчленен Постоянен комитет. По регламент всеки депутат гласува за 6 кандидати. Как да гласува българското представителство, за да бъде избран изцяло български комитет?

Преди изборите българските депутати се събрали да обсъдят задачата и пресметнали, че всеки кандидат ще бъде избран с поне 18 гласа. Българите разполагали с точно 30.6=180 гласа и за да спечелят десетте места, не било допустимо дублиране на вота. Салабашев предложил схема за гласуване, която осигурила изцяло българско участие в комитета, голямо постижение за България.
Така всъщност Георги Салабашев става основоположник в България на изключително популярната днес Изборна математика. В негова чест е кръстен и математическият турнир, който в последните дни стана много популярен покрай неуместната задача по математика за кебапчетата и знамената, която едва ли би затруднила децата, но предизвика заслужен присмех към създателя й.

За Турнира
Математическият турнир "Иван Салабашев" се провежда за първи път през 1992 година. Основател на Турнира е Евтим Кънчев - изтъкнат деятел на Съюза на математиците в България и дългогодишен председател на секцията на СМБ в гр. Стара Загора. Благодарение на неговия ентусиазъм и организаторски способности, Турнирът бързо печели популярност в гр. Стара Загора и в региона.

От няколко години турнирът се провежда и в други региони на страната. Поради атрактивния характер на предлаганите задачи, той бързо се превръща в едно от най-популярните състезания по математика за ученици в България. През 2009 година в Турнира участваха около 8000 ученици от 30 населени места. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар