събота, 26 октомври 2013 г.

Студентите обявиха пълна окупация на Ректората на Алма матер


Протестиращите срещу правителството студенти обявиха вчера решение за пълна окупация на Софийския университет, която ще продължи и днес. Те прочетоха декларация и затвориха с вериги всички врати на университета, с което обявиха спиране на учебните занятия от понеделник.
Ректорският съвет на Софийския университет се събира в близките часове, за да вземе становище за пълната окупация на Ректората, обявена снощи от студентите, протестиращи срещу правителството, съобщи за "Хоризонт" ректорът професорИван Илчев.
За днес е насрочен конкурс за районни прокурори на София и студентите са обещали кандидатите за него да бъдат допуснати. Близо 500 души се явяват на конкурса. Той е обявен от Висшия съдебен съвет.

Поправителен изпит по държавен изпит по Славянска филология трябваше да започне в 9 часа, но явяващите се на него не са били допуснати. 
Занятия се провеждат и днес, както и международна научна конференция с чуждестранно участие, но студенти и преподаватели не са допускани.
Стигнало се е до словесни спорове сутринта, но ситуацията в момента е спокойна. 
По данни на БНР, около 150 души са се събрали в двора на Ректората по различни причини.
Студентите, които в сряда окупираха 272 аудитория в Софийския университет, взеха решение да разширят обсадата върху целия Ректорат. Това стана малко след 20 часа след двучасово заседание на младежите при закрити врати в една от залите.
След като помолиха охранителите на излязат, младите хора заключиха отвътре вратите на сградата. На тях са били поставени и вериги.

В Ректората са останали около 50 студенти. Няма преподаватели или служители на администрацията. Младите хора дойдоха с чували и ще пренощуват в учебното заведение.
Във Фейсбук беше разпространена декларацията на студентите.

ДЕКЛАРАЦИЯ на студентите, окупирали Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски" на 25 октомври 2013

Уважаеми г-н Ректор,
уважаеми госпожи и господа преподаватели и администратори в Алма матер, скъпи колеги - докторанти и студенти, уважаеми съграждани!
Осъзнавайки историческата си отговорност пред българското общество, страхувайки се единствено от страха, желаейки възстановяването на демокрацията и върховенството на закона в Републиката, предвиждайки неминуемите отрицателни ефекти от продължаването на мандата на XLII-то Народно събрание, разгневени срещу системното накърняване на конституционния ред в страната, убедени, че принципността и прозрачността на управленческия процес е условие, без което не може да съществува истински ред, заставайки непоколебимо на страната на равенството пред законите срещу картелно-партократския хаос, имайки висшата цел България да бъде държава с управление, стъпващо на нравствени ценности, а не на лични изгоди, напълно сигурни, че като студенти и граждани имаме пълното право на законни и осветени от демократична традиция протестни действия и че Университетът е място на стойности, а не само на лекции, приемайки с радост заявената подкрепа на водещи университетски преподаватели и на възмутените граждани, протестиращи вече над четири месеца срещу управление, изпаднало в морален колапс; и вярвайки в справедливата воля за промяна на българското гражданско общество, ние, студентите на Софийския университет, въвеждаме режим на безсрочна и ефективна ОКУПАЦИЯ на Ректората на това наистина Висше училище със следните ЦЕЛИ:

- 1. незабавно разпускане на XLII-то Народно събрание;
- 2. възможно най-бързо насрочване на нови парламентарни избори;
- 3. нетърпимост на общественото тяло към ширещото се престъпно беззаконие в най-високите етажи на държавното управление;
- 4. превръщането на България в цивилизована, правова държава;
- 5. и утвърждаването на справедливостта и знанието като високи обществени ценности.

ОКУПАЦИЯТА на Ректората на нашия Университет ще протече при следните УСЛОВИЯ:
- 1. установяване на окупационен студентски контрол върху сградата на Ректората;
- 2. възпрепятстване на редовни учебни и повечето административни дейности в Ректората;
- 3. самостоятелно осигуряване на реда в Ректората при стриктно спазване на университетската автономия и без външни намеси;
- 4. спазване на досега приетите Правила от Декларацията за частичната Окупация на 272 аудитория от 23-25 октомври 2013;
- 5. опазване на имуществото на Университета и уважение към Ректора и университетското ръководство;
- 6. установяване на наш строг пропускателен режим на входовете и изходите на Ректората;
- 7. и допускане при възможност на силно ограничен брой администратори по препоръка на университетското ръководство за онзи минимален брой дейности, без който Университетът би претърпял значителни загуби от финансов и/или научен характер.

Това е нашият окончателен вот на недоверие към загубилите всякаква легитимност практики в управлението на България.

Ние, студентите
272 аудитория, Ректорат на СУ,
София,
25 октомври 2013

Няма коментари:

Публикуване на коментар